Pomáháme malé bangladéšance vystudovat

Stali jsme se členy programu Bang Baby…

…Pojďte i Vy pomáhat

Program BangBaby je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých bangladéšských detí. Jedná se o sponzorství na dálku, které je také často označováno jako adopce. V našem programu jde ale především o podporu vzdělávání dětí.

Organizace ADRA Česká republika s přispěním dárců tímto programem zajišťuje vzdělávání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

Přestože je v programu kladen největší důraz na vzdělání, jeho součástí je rovnež nezbytná potravinová, rekonstrukční a zdravotnická pomoc.

Marma Ukranu

- se dřive chtěla stát zdravotní sestrou, policistkou a nyní učitelkou
- jejím oblíbeným předmětem je matematika
- její rodina je ale chudá, pracuje pouze otec (příjem rodiny nestačí na zaplacení školních výdajů pro Ukranu, přestože rodina vlastní kousek půdy k obdělávání)
- má mladšího bratra, který se jmenuje Lachingbue

Oblíbený předmět:

 • angličtina
 • přírodní vědy
 • bengálština
 • matematika
 • zeměpis

Zájmy:

 • sbírání mincí
 • sbírání známek
 • zahradničení
 • studium ptactva
 • hudba
 • kreslení a čtení

 

Marma Ukranu

2016

 

Marma Ukranu

2015

Marma Ukranu

2014

Marma Ukranu 2014


 


 

Marma Ukranu

 

2013

Marma Ukranu

2012

 

Marma Ukranu

   
Marma - přání k Vánocům